الکترود

Loading

الکترود

تدبیرتجارت باقی با تجربه کافی طی سالیان متمادی سعی در پوشش بخشی از نیاز کشور از طریق واردات الکترود، داشته است.
تهیه انواع الکترود از منابع خارجی مبتنی بر نیاز مشتری و تضمین کیفیت مطابق بر آخرین استاندارهای جهانی و ملی از مهمترین اهداف این شرکت است.

تعداد بازدید: ۱,۳۰۱