/ خدمات بازرگانی
international marketing

خدمات  • خدمات مشاوره تخصصی در حوزه صادرات و واردات
  • بررسی دقیق منابع تامین ، رصد منظم و داشتن منابع اطلاعاتی مفید در کشور های تولید کننده جهت واردات
  • در اختیار داشتن پایگاه اطلاعاتی جامع و به روزرسانی شده حاوی لیست تامین کنندگان و مصرف کنندگان در سراسر جهان
  • ارسال تیم تحقیقاتی و انجام تحقیقات محلی و کسب اطلاعات و رایزنی با کشاورزان و صادرکنندگان در اکوادور، فیلی‍پین، هند
  • بازاریابی بین المللی محصولات ایران
  • بازاریابی اینترنتی
  • تحقیقات تخصصی بازار در داخل و خارج از کشور
  • بهره گیری از رایزنان تجاری
  • استفاده از ظرفیت اتاق ها و شوراهای بازرگانی مشترک
  • استفاده از ظرفیت نمایشگاه های بین المللی